Αποζημίωση εργασίας πέραν του πενθημέρου

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Πόθεν Έσχες

Στελέχωση – συγκρότηση των Ο.Π.Κ.Ε.

Διατάξεις του Π.Δ. 7/2019 αρθ. 3 (Ρυθμίσεις θεμάτων αστυνομικού προσωπικού)

Προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων

Οργανικές θέσεις Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας

Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης  με υπηρεσιακά οχήματα

Δικαστικές-Διοικητικές αποφάσεις μείζονος σπουδαιότητας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έκδοση Κ.Υ.Α.

Νοσηλεία αστυνομικών και μελών οικογενείας των στο 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας

Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού-ενίσχυση υπηρεσιών

Χορήγηση αστυνομικών ειδών και υλικοτεχνικών μέσων

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

Κανονιστική Διαταγή Α.Ε.Α. περί μεταγωγών

Αίτημα μέλους  (Π.Δ 394/2001 Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .