Νέες εκρηκτικές καταστάσεις δημιουργούνται από τη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος στη Χώρα μας

Χορήγηση προκαταβολής μετακινουμένων αστυνομικών προς αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Μυτιλήνη και αλληλεγγύη στους συναδέλφους

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .