Διακοπή αποσπάσεων αστυνομικών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων

Δυσλειτουργίες υπηρεσιών λόγω διακοπής αποσπάσεων αστυνομικών

Ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών

Προαγωγικές εξετάσεις για την σχολή Αρχιφυλάκων

Επανέκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για ειδικές άδειες

Επικίνδυνα αστυνομικά μπλόκα

Η επικινδυνότητα ελλοχεύει εντός των τειχών

Αυθαιρεσίες της Διοίκησης

Αυθαιρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης

Ενσωμάτωση της Αστυνομικής Εργασιακής Νομοθεσίας (Π.Δ. 394/2001 & 173/2013) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του police on line

Αναξιοκρατικές και αδιαφανείς επιλογές της Διοίκησης

Διασφάλιση των εκλογικών και εργασιακών δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .