Λήψη μέτρων προστασίας αστυνομικού προσωπικού

Διαχείριση διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών

Διαβίβαση εγγράφου αναφορικά με τη χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων

Προβλήματα Δ.Α. Φθιώτιδας

Προβλήματα Δ.Α. Φθιώτιδας

Μεταστέγαση Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους

Προβλήματα Δ.Α. Πιερίας

Διάθεση αστυνομικών δυνάμεων

Οι Αστυνομικοί Έλεγχοι δεν είναι για στατιστικούς - επικοινωνιακούς λόγους

Κενά ασφαλείας στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας

Διαμαρτυρία Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας και Μαγνησίας

Η Ελληνική Αστυνομία στον 21ο Αιώνα. Μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και αναβάθμιση υπηρεσιών

Ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021

Ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021

Αγανάκτηση για εξωφρενική απαίτηση της διοίκησης

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης

Αίτημα για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους  2021

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .