Νοσηλεία αστυνομικών και μελών οικογενείας των στο 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης

Επιστολή της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ευχαριστήρια Επιστολή της Γραμματείας Γυναικών προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 15:17

Δελτίο Τύπου Γραμματείας Γυναικών

Δελτίο Τύπου Γραμματείας Γυναικών

Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού-ενίσχυση υπηρεσιών

Καταλυτική η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ασφαλιστικό

Συνάντηση εργασίας για σειρά εκρεμμών ζητημάτων

Χορήγηση αστυνομικών ειδών και υλικοτεχνικών μέσων

Σελίδα 1 από 33

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .