Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 14:33

Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών

Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών

Αντιστοίχιση μεριδίων ΜΤΣ με μισθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟΕΑ

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 12-01-2021

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 12:33

Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών

Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών

Κριτήρια αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού

Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Σελίδα 1 από 67

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .