Ερωτηματικά προκαλεί η εξαγγελία για ίδρυση νέας Υπηρεσίας ανηλίκων

Κοινοποίηση εγγράφου

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2022

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2022

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2022

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022. Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022. Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022. Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022. Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας

Εφαρμογή Νομοθετικής Ρύθμισης για την ακούσια ψυχική νοσηλεία

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022

Ραγδαία αύξηση εγκληματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Ακούσιες νοσηλείες ψυχικά πασχόντων ατόμων, συνθήκες διακομιδής αυτών με περιπολικά οχήματα

Εφαρμογή Νομοθετικής Ρύθμισης για την ακούσια ψυχική νοσηλεία

Ευχαριστήρια επιστολή

Συντηρητική Εκπαίδευση Αστυνομικών

Μετακινήσεις μαρτύρων αστυνομικών

Συντηρητική εκπαίδευση αστυνομικών

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .