ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Διεύθυνση:
Μεσογείων 96
Αθήνα
T.K 11 527
Τηλέφωνο:
(+30) 210 7770685, 210 7708393
Φαξ:
(+30) 210 7770682, 210 7770690
Λήψη πληροφοριών σε μορφή: Εικονική κάρτα (vCard)
Αποστείλετε ένα Email

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .