Προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα οδοιπορικά έξοδα περί μεταγωγών κρατουμένων

Προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα οδοιπορικά έξοδα περί μεταγωγών κρατουμένων

poasy

Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 800/7/63

 

Προς:   Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Κοιν.:   1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

             2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

             3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Θέμα: «Προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα οδοιπορικά έξοδα περί μεταγωγών κρατουμένων»

Η Ομοσπονδία μας, στo πλαίσιο των προσπαθειών της για την αναβάθμιση της ποιότητας του υπηρεσιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου εκτελούν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα (το υπ΄ αριθμ. 800-7-55 έγγραφό μας από 01/07/2020) να συμμετέχει ουσιαστικά στην αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου για την κατάρτιση νέας κανονιστικής διαταγής (Κ.Δ.) «περί μεταγωγών κρατουμένων».

Όσον αφορά τις χερσαίες μεταγωγές, η επιτροπή έχει καταλήξει στην τελική μορφή της Κ.Δ., κάνοντας αποδεκτές το σύνολο των προτάσεων των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας. Όσον αφορά, όμως, τις θαλάσσιες μεταγωγές έχοντας όλοι πλέον γίνει κοινωνοί της τεράστιας αδικίας και ταλαιπωρίας που υφίστανται οι υπηρετούντες στη νησιωτική Χώρα, συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας, θέλοντας να καταρτηθεί μια πλήρης και ουσιαστικά αναβαθμισμένη Κ.Δ., ζητά την τροποποίηση διατάξεων «περί οδοιπορικών εξόδων προσωπικού», και συγκεκριμένα:

 

Έξοδα διανυκτέρευσης, να αναγνωρίζονται:

Α) Οι μετακινήσεις από την Ηπειρωτική στη Νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από πέντε (5) ναυτικά μίλια (αντί των είκοσι που ισχύει σήμερα).

Β) Οι περιπτώσεις μετακινήσεων που αντιστοιχούν στις ως άνω περιπτώσεις, να δικαιολογούν ολόκληρη ημερησία αποζημίωση.

Γ) Οι αστυνομικοί που διατίθενται σε υπηρεσίες μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής, να δικαιολογούν καμπίνα.

Δ) Να δικαιολογείται δαπάνη διημέρευσης όταν ο αστυνομικός εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής από ή προς νησί, το δε δρομολόγιο του πλοίου λαμβάνει χώρα κατά τις βραδινές ώρες και κατά την ημέρα της άφιξης στον προορισμό, ο μετακινούμενος κληθεί να εκτελέσει μεταγωγή με επιστροφή στην έδρα του.

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύουν χρόνια προβλήματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια μεταγωγών κάτω από ειδικές συνθήκες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .