Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίδοσης δικαστικών εγγράφων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίδοσης δικαστικών εγγράφων

poasy

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 800/10/8α

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’ αρ. φύλλου 403 - 22/01/2024) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την εφαρμογή του νόμου 4937 (ΦΕΚ Α’ 106/2.6.2022) που αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης.

Ειδικότερα, ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας για την απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από το πάρεργο που αποσπά από το κύριο αστυνομικό έργο, χιλιάδες αστυνομικούς ετησίως, υλοποιείται σταδιακά, αφού εγκρίθηκε η διαδικασία δημιουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας «poinikesepidoseis.gov.gr» (πλατφόρμας) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τους αυθεντικοποιημένους χρήστες δικαστικούς υπαλλήλους και επιμελητές δικαστηρίων οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για το λόγο αυτό από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στην εν λόγω Κ.Υ.Α. προβλέπονται επίσης ο τρόπος παραλαβής της ηλεκτρονικής επίδοσης και οι λοιπές λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .