Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2021

Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2021

poasy

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 302/2/85-β

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2021»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/85 από 01/02/2022 έγγραφό μας.

          

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας, έτους 2021, μέχρι και την 15/06/2022 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .