Εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών

Εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών

poasy

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 506/5/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. η χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2022.

Η εν λόγω εγκύκλιος θα εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδας (θα αποσταλεί με pol σε όλες τις Υπηρεσίες)  και θα  εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που χρειάζονται για τη λήψη των προαναφερόμενων δανείων, σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι όσο αφορά τα δάνεια του Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην ΑΠ) τα εγκεκριμένα ποσά είναι αυξημένα κατά 200.000 ευρώ(2.200.000 ευρώ). Όσο αφορά τον Τ.Π.ΑΣ., αν οι αιτήσεις ξεπερνούν κατά πολύ το εγκεκριμένο ποσό των 3.500.000 ευρώ, η Ομοσπονδία μας, όπως έχει πράξει κατά το παρελθόν, θα υποβάλλει εγκαίρως αίτημα προς τον κ. Υπουργό για έγκριση επιπλέον ποσού.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών, παραμένει το ίδιο με πέρυσι, εφαρμόζοντας αντικειμενικές και αξιοκρατικές μεθόδους που αποδέχεται και στηρίζει πλήρως το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .