Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021

poasy

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 302/2/85

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

           2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

           3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021»

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και κυρίως εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο κανονικής άδειας έτους 2021.

Ύστερα από αυτό παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας, εκδοθεί σχετική διαταγή για παράταση του χρόνου χορήγησης της κανονικής άδειας, έτους 2021, έως την 30-06-2022.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .