Εντυπωσιακή έκθεση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευμένου προσωπικού

Αναχρονιστική διαταγή του κ. Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος

Έλεγχος τουριστικών λεωφορείων που διενεργούν επιβατικές μεταφορές στα πλαίσια εκπαιδευτικών μετακινήσεων-εκδρομών

Ενίσχυση υπηρεσιών αστυνόμευσης

Αιτήματα της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εγκρίθηκαν από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια εκτάκτων αναγκών έτους 2023

Διαχρονικά τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς

Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 10:46

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .