Εξασφαλίστε στους Δόκιμους Αστυφύλακες κατάλληλο χώρο διαμονής

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 19:00

Κοινοποίηση αλληλογραφίας

Κοινοποίηση αλληλογραφίας

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων στο αστυνομικό προσωπικό ως και στον δημόσιο τομέα

Ένας ακόμα Ήρωας που πέφτει στο βωμό του καθήκοντος

Δικαίωση και της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη μελανή σελίδα του τόπου μας

Αίτημα τροποποίησης προϋπολογισμού Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την ικανοποίηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020, ασφαλισμένων στον Τ.Π.ΑΣ.

Μεταγωγές κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Πατρών προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 11:18

Μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων

Μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων

Τεστ ανίχνευσης covid-19 στο αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Λέσβου

Χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .