Να αποσυρθεί το επίμαχο άρθρο – Αύξηση της ωριαίας νυχτερινής αποζημίωσης

Προσφορά ειδών πληροφορικής ως ένδειξη αλληλεγγύης στο 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου «ΖΗΝΩΝ»

Νέα Αστυνομία Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2023

Συνάντηση της Επιτροπής θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 14:10

Δ.Α. Χαλκιδικής - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Δ.Α. Χαλκιδικής - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022

Θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023 με αντικειμενικά κριτήρια 

Αίτημα  – Πρόταση αύξησης οργανικών θέσεων

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .