Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 11:52

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Διοικητική μέριμνα Αστυνομικών Δυνάμεων

Έκτακτες μεταθέσεις στη Δ.Α. Χανίων έτους 2020

Επανέναρξη υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δανείων έτους 2020

Διοικητική μέριμνα και επιχειρησιακή ικανότητα Ελληνικής Αστυνομίας

Ατομικοί φάκελοι-αρχείο αστυνομικών υπηρεσιών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Καταγγελία: Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των αστυνομικών που βρίσκονται στη Λέσβο

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 16:50

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 13:47

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .