Συνθήκες εργασίας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης

Επανίδρυση ελαφρού συνεργείου υπηρεσιακών οχημάτων στην Δ.Α. Αχαΐας

Κατανομή οχημάτων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών

Βιντεοσκόπηση αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος από πολίτες

Λειτουργία των Υπηρεσιών της Δ.Α. Λευκάδας

Αίτημα για είσοδο αστυνομικών και των μελών των οικογενειών τους στα Κ.Α.Α.Υ.

Ανακύπτοντα προβλήματα στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ορεστιάδας

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Δ.Α. Ζακύνθου

Μετακινήσεις - αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στην Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων

Ερωτήματα για την εγκατάσταση αναμεταδοτών σήματος εικόνας εντός της εδαφικής επικράτειας της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

Μεταγωγές κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Πατρών προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Κίνδυνος εξάπλωσης Covid-19 από το άνοιγμα των συνόρων

Ενίσχυση του Α.Τ. Αερολιμένα Κω

Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού. Χρόνος εργασίας

Εγκληματικές πρακτικές από την Σχολή Αξιωματικών

Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής με έμψυχο δυναμικό

Αύξηση οργανικών θέσεων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

Έλλειψη διοικητικής και υπηρεσιακής ευελιξίας στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .