Καταγγελία για τις συμπληρωματικές  θέσεις έτους 2018 στην Γ.Α.Δ.Θ.

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 14:54

Διάθεση ειδικών οχημάτων μεταγωγών στο Τ.Μ.Δ. Λάρισας

Γράφτηκε από

Διάθεση ειδικών οχημάτων μεταγωγών στο Τ.Μ.Δ. Λάρισας

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 13:25

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 75/2016

Γράφτηκε από

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 75/2016

Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Χορήγηση ειδών ιματισμού στο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Εφαρμογή νέου μισθολογίου. Υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων αποσπασθέντων αστυνομικών

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .