Εγκύκλιος δανείων ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022

Εγκύκλιος δανείων ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022

poasy

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 506/5/23β

 Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της υπ΄αρίθμ. 506/5/23 από 11/03/2022 Ανακοίνωσής μας, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 15/03/2022 εκδόθηκε η υπ΄αρίθμ. 1030/2/331 Εγκύκλιος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η οποία αφορά τη διαδικασία έγκρισης – χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2022 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Η εν λόγω εγκύκλιος εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που χρειάζονται για τη λήψη των προαναφερόμενων δανείων, σε κάθε περίπτωση.

Έχει αναρτηθεί και στην σελίδα www.teapasa.gr

 

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .