Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

poasy

Αθήνα, 08 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/25δ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την υπ’ αριθ. 100/2/25α, από 28-03-2020, παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, για την αναστολή της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., η οποία έλαβε χώρα κατόπιν της 100/18 από 27-03-2020 καταγγελίας των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, εκδόθηκε σήμερα η υπ’ αριθ. 1917/20/742548 διαταγή της Διεύθυνσης Υγειονομικού / Α.Ε.Α.

Με την παραπάνω διαταγή αποσαφηνίζεται ότι η λειτουργία του προαναφερόμενου Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. ανεστάλη, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας από τη λοίμωξη του κορωνοϊού Covid-19, ενώ καθίσταται σαφές ότι αυτό θα επαναλειτουργήσει με την εξάλειψη της δολοφονικής νόσου.

Η Ομοσπονδία μας, πιστή στο καθήκον και στις αξίες που πρεσβεύει, συνεχίζει τις ουσιαστικές παρεμβάσεις της, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα ζητήματα, δηλώνοντας «παρούσα» όπου και όποτε τούτο απαιτείται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που τίθενται προς αυτήν, με στόχο πάντα την προστασία των συμφερόντων του αστυνομικού προσωπικού και γενικότερα της αστυνομικής οικογένειας.          

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Η διαταγή εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .