Δ.Α. Χαλκιδικής - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Αίτημα  – Πρόταση αύξησης οργανικών θέσεων

Ακαταλληλότητα οχήματος Διμοιρίας Υποστήριξης της Δ.Α. Ηλείας

Φιλοξενία παιδιών Αστυνομικών στις κατασκηνώσεις Νέας Περάμου Καβάλας του Δήμου Παγγαίου

Διάθεση κατασχεθέντων οχημάτων στη Δ.Α. Πιερίας

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα αστυνομικό

Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις κατασκηνώσεις, στα πλαίσια λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2023, σε Δήμους της χώρας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μετ’ εμποδίων η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας

Ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών

Μη ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας στο Τ.Α. Κομοτηνής, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001

Καταγγελίες για αυθαίρετο πειθαρχικό έλεγχο συναδέλφου

Ουσιαστικά μέτρα για την πάταξης της οπαδικής βίας

Ενίσχυση Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής με Ο.Π.Κ.Ε.

Έλλειψη χημικών τουαλετών σε υπηρεσίες σταθερών «στόχων»

Ειδική άδεια διάρκειας είκοσι (20) ημερών – Εναρμόνιση με τις Διατάξεις του ν. 4674/2020

Προκήρυξη ικανού αριθμού θέσεων με τις τακτικές μεταθέσεις

Ενίσχυση Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με έμψυχο δυναμικό

Μεταθέσεις έτους 2023 – Ενίσχυση Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας

Ενίσχυση Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .