Ευρείας κλίμακας τα μέτρα για το Πολυτεχνείο

Ευρείας κλίμακας τα μέτρα για το Πολυτεχνείο

poasy

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 900/7/5-β

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Ευρείας κλίμακας τα μέτρα για το Πολυτεχνείο»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 900/7/5 από 11/11/2022 έγγραφό μας.

          

Συνάδελφοι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 1244/22/2358049 από 11/11/2022 Απόφαση του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, τα Αστυνομικά μέτρα που θα ληφθούν κατά την 49η Επέτειο του Πολυτεχνείου από 12/11/2022 έως και 17/11/2022 χαρακτηρίστηκαν ως Επιχείρηση Ευρείας Κλίμακας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .