Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας άδειας έτους 2022

Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας άδειας έτους 2022

poasy

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 302/2/86-β

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας άδειας έτους 2022»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/86 από 11/11/2022 έγγραφό μας.

          

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της βραχείας άδειας, έτους 2022, μέχρι και την 31/03/2023 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .