Απαρέγκλιτη εφαρμογή Εργασιακής Νομοθεσίας

Απαρέγκλιτη εφαρμογή Εργασιακής Νομοθεσίας

poasy

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 900/7/5

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

 

Κοιν.:  1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

            2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Απαρέγκλιτη εφαρμογή Εργασιακής Νομοθεσίας»

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου του «Πολυτεχνείου» τις προσεχείς ημέρες θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα, και ειδικότερα στην Αθήνα, έκτακτα αστυνομικά μέτρα, για την αποτελεσματικότητα των οποίων θα επιστρατευτεί μεγάλος αριθμός αστυνομικών από πολλές και διάφορες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επειδή, με τις προγραμματιζόμενες υπηρεσιακές μετακινήσεις επέρχεται εύλογη διατάραξη της υπηρεσιακής κανονικότητας του προσωπικού, σας καλούμε να διασφαλίσετε τις συνθήκες εργασίας καθώς και ότι η αποζημίωση όσων αστυνομικών μετακινηθούν, θα είναι η πλέον ενδεδειγμένη και ωφέλιμη – δίκαιη για όλους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τις ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .