Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ. για ίδρυση παιδικών σταθμών

Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ. για ίδρυση παιδικών σταθμών

poasy

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 600/8/83

Προς: Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

           κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

Κοιν.: 1.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

           κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

          2.Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

           κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

          3.Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

          4.Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Ημαθίας, Καρδίτσας, Λευκάδας

          5.Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης

 

ΘΕΜΑ: «Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ. για ίδρυση παιδικών σταθμών»

 

Κύριε Γενικέ,

Ύστερα από σχετική εισήγηση της Γραμματείας Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ., με ικανοποίηση υποδεχθήκαμε την είδηση της ένταξης πέντε (5) κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε προγράμματα ΣΔΙΤ. Και η ικανοποίηση μας αυτή είναι διττή, καθώς, μεν, με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει καθεμία από τις υπηρεσίες αυτές ένα σύγχρονο κτίριο που θα καλύπτει τις πραγματικές σημερινές ανάγκες της και θα αποτελεί στολίδι για τον κάθε τόπο, και από την άλλη, δε, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης του χώρου αυτού προς όφελος των συναδέλφων.

Στις πρώτες κιόλας συναντήσεις με την Γραμματεία Γυναικών, σας είχαμε μεταφέρει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, οι συνάδελφοι για να εξασφαλίσουν στο παιδί τους μια θέση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Από κοινού είχαμε συμφωνήσει ότι η ιδανική λύση θα ήταν η ύπαρξη δικού μας παιδικού σταθμού εντός του κτιρίου των υπηρεσιών της Έδρας της έκαστης Διεύθυνσης Αστυνομίας, στα πρότυπα του παιδικού σταθμού που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη βοήθεια του Δήμου στο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Η Πάτρα, η Λευκάδα, η Καρδίτσα, η Βέροια και η Αλεξανδρούπολη μπορούν πλέον να έχουν αυτή την ευκαιρία... Ελπίζουμε, λοιπόν, με πρωτοβουλία σας, να συμπεριληφθεί στο κτιριολογικό πρόγραμμα που θα συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής και ο χώρος αυτός.

Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να επισημάνουν στους οικείους διευθυντές την ανάγκη εξασφάλισης του χώρου για τη στέγαση παιδικού σταθμού στα κτιριολογικά προγράμματα που θα ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .