Με παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. δίδεται λύση στο θέμα της προθεσμίας του Τ.Π.Δ.Υ.

Με παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. δίδεται λύση στο θέμα της προθεσμίας του Τ.Π.Δ.Υ.

poasy

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 509/7/11γ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 509/7/11α από 12-06-2020 επιστολής μας, αναφορικά με τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες που προκάλεσαν στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού οι διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 42 του ν.4670/2020 (Α-43) περί ασφάλισης στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ. ή διακοπής αυτής, χθες, 29-06-20, η Ομοσπονδία πραγματοποίησε συνάντηση δια του Προέδρου αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ και του Αντιπροέδρου Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, με τον Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κ. Επαμεινώνδα ΑΤΣΑΒΕ, παρουσία Διευθυντών, στελεχών και συναδέλφων, που υπηρετούν στον εν λόγω Φορέα.

Από την πλευρά μας, επισημάναμε και δια ζώσης τη σύγχυση που δημιούργησαν στους συναδέλφους μας οι κοινοποιηθείσες εγκύκλιοι όσον αφορά τις ως άνω διατάξεις και ζητήσαμε να δοθεί λύση, ειδικά στο ζήτημα των προθεσμιών που τέθηκαν για την εφαρμογή τους – χρήση του δικαιώματος ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Επίσης, αιτηθήκαμε ενημέρωση για την πρόοδο των κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και των εφάπαξ βοηθημάτων που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ. Τέλος, συζητήσαμε για την κατανομή, την εκπαίδευση και την περαιτέρω παραμονή των συναδέλφων μας στον νέο Φορέα.

Ο κ. Υποδιοικητής, από την πλευρά του, μας γνώρισε ότι, με εντολή του προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, το θέμα των προθεσμιών διευθετήθηκε. Συγκεκριμένα μας έκανε σαφές, βάσει εγγράφου που μας κοινοποίησε, ότι η προθεσμία των έξι (6) μηνών που ορίζουν οι πρόσφατες διατάξεις θα ενεργοποιείται κατόπιν απάντησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, ήτοι μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης από την/τον ενδιαφερόμενη/ο και τη διαπίστωση από την Υπηρεσία της ύπαρξης του λάθους και της απόρριψης ή μη των όποιων ενστάσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Φορέας δε δύναται να ενημερώσει άμεσα και ονομαστικά κάθε υπόχρεο, αφενός γιατί οι ατομικές μερίδες των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία τηρούνται από τον Νοέμβριο του 2011 στον Φορέα, αφετέρου δε, δεν υπάρχει πλήρης φάκελος των συναδέλφων μας, από τον οποίο να προκύπτει η αναγκαστική ή μη υπαγωγή στο Τ.Π.Δ.Υ., ο τρόπος κατάταξης στο Σώμα κ.ά. Τέλος, μας αποσαφήνισε ότι οι αιτήσεις αυτές που περιγράφονται στις ως άνω διατάξεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Χ.) και καταταγέντες στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω πανελληνίων εξετάσεων, ενώ τόνισε ότι, με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης, όσοι ήδη καταβάλλουν εισφορές, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής ή όχι, θα λάβουν κανονικά το εφάπαξ τους. Αναφορικά δε με τους συναδέλφους μας που απασχολούνται στον Φορέα, μας γνώρισε ότι η συμβολή τους στην πρόοδο της απονομής των συντάξεων είναι ουσιαστική, θα ενταχθούν κι αυτοί σε προγράμματα κατάρτισης, ενώ, εφόσον δεν έχουν και οι ίδιοι κάποια αντίρρηση, δεν τίθεται θέμα μη παραμονής τους.

Από την πλευρά των αρμοδίων Διευθυντών, μας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι, μετά την ενίσχυση των Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, οι κύριες συντάξεις απονέμονται, για τις μεν πρωτοκολλημένες αιτήσεις από την 1/1/2020 και έπειτα, στο μήνα τους, για τις δε παλαιότερες (2017, 2018 & 2019), που έχουν ήδη εκδοθεί προκαταβολές σύνταξης, τμηματικά και παράλληλα με τις νέες. Πιο αναλυτικά για τις παλαιότερες, μας ενημέρωσαν ότι από τις 660 εκκρεμότητες έχουν τακτοποιηθεί οι 110, ενώ οι υπόλοιπες 550 εκκρεμότητες θα περαιωθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στις οποίες εννοείται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις θανάτου ή λόγω υγείας, διότι εκδόθηκαν άμεσα και κατ’ εξαίρεση. Τέλος, μας ενημέρωσαν ότι όσοι έχουν λάβει κύρια οριστική σύνταξη έχουν λάβει παράλληλα και την επικουρική τους, ενώ για τα εφάπαξ βοηθήματα γίνεται επεξεργασία των οριστικών συνταξιοδοτικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τον Απρίλιο του 2020 και μετά.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση κάθε βαθμίδας, συνεχίζει αγόγγυστα τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της, προκειμένου να δοθούν λύσεις και στα υπόλοιπα εκκρεμή ασφαλιστικά αιτήματα του κλάδου μας. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .