Πάγωμα της προθεσμίας & επανέκδοση εγκυκλίου για τους ασφαλισμένους Αστυνομικούς του ΤΠΔΥ

Πάγωμα της προθεσμίας & επανέκδοση εγκυκλίου για τους ασφαλισμένους Αστυνομικούς του ΤΠΔΥ

poasy

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 509/7/11α

Προς: Τον Πρόεδρο του e-ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο ΧΑΛΑΡΗ

 

Κοιν.: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

           2) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ

           3) Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Παυλίνα ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

           4) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

           5) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης – Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης Ένστολου Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας την απόφασή σας να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2γ του άρθρου 42 του ν.4670/2020 (Α-43), που προβλέπει ότι:

«Ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατέβαλαν καλόπιστα εισφορές στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ή σε πρώην Ταμεία, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε αυτόν, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής τους ή τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, δικαιούνται να λάβουν αχρεώστητα τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλλουν αίτημα διαγραφής και επιστροφής εισφορών στο Ταμείο».

Κύριε Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε ότι η απόφασή σας αυτή έχει ενσπείρει ποικίλες αντιδράσεις και εύλογες ανησυχίες στο σύνολο του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για διάφορους λόγους τους οποίους οφείλουμε να σας αναλύσουμε, προκειμένου να συμβάλλετε στην επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και το οποίο άμεσα υποχρεούστε να αντιμετωπίσετε, εσείς ως ένας φορέας που δημιουργήθηκε για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, απαλλάσσοντάς τους από κάθε άσκοπη γραφειοκρατική και επιζήμια διαδικασία.

Πώς είναι δυνατόν Κύριε Πρόεδρε, στον αιώνα της πληροφορικής και της πλήρους μηχανοργάνωσης των ασφαλιστικών φορέων, να καλείται αυτοβούλως ο ασφαλισμένος, προκειμένου να διορθωθεί μια αδικία – ανωμαλία του συστήματος, να υποβάλλει αιτήσεις με ατομική του ευθύνη, είτε για την επιστροφή χρημάτων που του παρακρατήθηκαν είτε για τη συνέχιση της συγκεκριμένης εισφοράς, ενώ το Ταμείο οφείλει να γνωρίζει ονομαστικά κάθε κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη της ασφαλιστικής του κλάσης;

Πώς είναι δυνατόν σε αυτόν τον κυκεώνα των ασφαλιστικών αλλαγών να μην έχει ληφθεί πρόνοια, πρώτα ενημέρωσης των όποιων χιλιάδων ασφαλισμένων της εν λόγω κατηγορίας και ύστερα εφαρμογής του προαναφερόμενου άρθρου του ν.4670/2020, αφού είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι θα τύχει καθολικής επικοινωνίας η πρόθεσή σας και ότι ενδεχομένως κάποιοι ασφαλισμένοι δεν θα μάθουν ποτέ είτε ότι τους παρακρατούνταν παρανόμως χρήματα είτε ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ - ΤΠΔΥ είτε ότι επιθυμούν τη διαγραφή τους και άρα την επιστροφή των χρημάτων τους;

Πώς είναι δυνατόν, τέλος, να τίθεται «αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών» από τη δημοσίευση του νόμου, που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από την πανδημία του covid-19, στις 28 Φεβρουαρίου 2020 (τεύχος Α - Αρ. φύλλου 43) και άρα λήγει αυτή τέλη Αυγούστου τρέχοντος έτους, ενώ όλοι γνωρίζουμε την πρωτόγνωρη αναστάτωση που έχει προκληθεί σε όλες τις λειτουργίες του κράτους και της κοινωνίας μας όλο αυτό το διάστημα;

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τον προβληματισμό που σας παραθέσαμε και αντί να καλείτε γενικώς και αορίστως το ένστολο προσωπικό να υποβάλει αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ, να εκδώσετε νέα εγκύκλιο που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις μας έτσι ώστε η όλη προσαρμογή της λειτουργίας του Ταμείου στη βούληση του νομοθέτη να αποβεί επ’ ωφελεία των ασφαλισμένων, με τη χρήση της πληροφορικής, όπως πραγματικά επιτάσσει η νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και όχι η γραφειοκρατία του παρελθόντος.

Οφείλετε, εν κατακλείδι, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά, άμεσα και ονομαστικά κάθε υπόχρεο για τις εναλλακτικές και προτεινόμενες προς αυτόν λύσεις, με τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά (επιστρεπτέα και μη) ώστε κάθε αστυνομικός να είναι σε θέση νηφάλια και υπεύθυνα να λάβει τις αποφάσεις του. Εξυπακούεται ότι η προβλεπόμενη προθεσμία των έξι μηνών, τελεί υπό αίρεση και προφανώς, πρέπει να παραταθεί για ικανό χρόνο, εκτός και εάν στο εναπομείναν διάστημα των δυόμιση μηνών, εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι που σας προαναφέραμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη διευκρίνιση, με γνώμονα την υπηρέτηση των συμφερόντων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με εκτίμηση,

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .