Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στο 401 ΓΣΝΑ

Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στο 401 ΓΣΝΑ

poasy

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/6/24α

 

Προς:     Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα:    «Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στο 401 ΓΣΝΑ»

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας (βλέπε σχετικά Φ.710/94/1210240 από 29-05-20 και 1917/20/1213853 από 11-06-20 έγγραφα, αντιστοίχως), είναι εκ νέου διαθέσιμο για τους συνάδελφούς μας το Περιφερειακό Ιατρείο εντός του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, το οποίο επαναλειτουργεί μετά από αίτημα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής και Πειραιά.

Η επαναλειτουργία του Ιατρείου θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με τα ισχύοντα και προβλεπόμενα από τις σχετικές διαταγές των εν θέματι φορέων και όπως διευκρινίζεται, θα γίνονται δεκτοί οι δικαιούχοι για χρόνια περιστατικά, με ραντεβού, τα οποία θα είναι κατά 30% λιγότερα, σε σχέση με την προ μέτρων covid-19, περίοδο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας αναφορικά με τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας επί του θέματος, που ως γνωστόν αποσκοπούσαν και συνεχίζουν να αποσκοπούν στη διαρκή προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της περίθαλψης τόσο των συναδέλφων όσο και των οικογενειών τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .