Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την αύξηση των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 του αστυνομικού προσωπικού

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την αύξηση των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 του αστυνομικού προσωπικού

poasy

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 500/3/73α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια του από 31 Δεκεμβρίου 2019 Δελτίου Τύπου μας (Αρ. Πρωτ.: 500/3/73), σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4937/ 31-12-2019) η υπ. αριθμ. 8002/32/33-ζ΄ από 31-12-2019 Κ.Υ.Α. με αντικείμενο την αύξηση του ανωτάτου ετήσιου ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, «το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 8000/32/233-α από 16-3-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1302), αυξάνεται αποκλειστικά για το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς» και το συνολικό πιστωθέν ποσό στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 3.185.500,00 €.

Επίσης, με τη θετική αυτή εξέλιξη, αποτέλεσμα της συστηματικής επιμονής της Ομοσπονδίας μας για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι δρομολογείται και η οριστική επίλυση του εν λόγω ζητήματος, έτσι ώστε να επαρκούν μέχρι τέλους του έτους οι σχετικές πιστώσεις, αποφεύγοντας την επανάληψη εικόνων ντροπής, τις οποίες δυστυχώς ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν με τη μη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων νυχτερινών.

Εναπόκειται πλέον στην Ηγεσία το αμέσως προσεχές διάστημα να διορθώσει οριστικά τα κακώς κείμενα του παρελθόντος ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον οποιαδήποτε παρέμβασή μας και το κυριότερο, οι συνάδελφοί μας να αμείβονται κανονικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .