Δίνονται λύσεις σε οικονομικά ζητήματα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Δίνονται λύσεις σε οικονομικά ζητήματα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

poasy

Αθήνα, 31  Δεκεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 500/3/73

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πριν από λίγες ώρες ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για οικονομικής φύσεως ζητήματα του Κλάδου μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

  1. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 8002/1/520-γ΄ από 15-03-2018 ΚΥΑ (Β΄-1021) για τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος, ύψους 150,00 €, στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ, δίνοντας έτσι ένα τέλος στην αδικία και αγωνία των συναδέλφων αυτών. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το ήθος και την υπομονή που επέδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα της αναμονής για την τακτοποίηση του θέματός τους. Επίσης, οφείλουμε τις ευχαριστίες μας στην Πολιτική Ηγεσία, κ.κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, καθώς και στην Φυσική Ηγεσία, κ. Αρχηγό του Σώματος, όχι όμως για την επίλυση του προβλήματος, η οποία είναι απόρροια των καθηκόντων τους και όφειλαν να δώσουν λύση με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά για το γεγονός ότι αποδέχθηκαν την πρόταση της Ομοσπονδίας μας (κατετέθη την 19-01-2018) για τροποποίηση της ΚΥΑ απορρίπτοντας αυτή των υπηρεσιακών παραγόντων για την υπαγωγή της Υπηρεσίας αυτής σε Υπηρεσία που ήδη δικαιούται το προαναφερόμενο επίδομα. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος (η υπαγωγή) που οδήγησε στη δημιουργία του προβλήματος αυτού και ως εκ τούτου στη μη χορήγηση του προαναφερόμενου επιδόματος στους συναδέλφους μας, μέχρι και σήμερα, ενώ το δικαιούντο από τη φύση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, με τη θετική αυτή εξέλιξη της αποδοχής, δηλαδή, της πρότασής μας, ανοίγει ο δρόμος για την επεξεργασία και άλλων προτάσεων (βλέπε 500/3/36 από 31-10-2019 έγγραφο Ε.ΑΣ. Λάρισας) που αφορούν τη χορήγηση αντίστοιχων επιδομάτων και σε άλλες Υπηρεσίες με επαυξημένη επικινδυνότητα, όπως ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ κ.α.
  2. Εγκρίθηκαν, επίσης, από το Υπουργείο Οικονομικών οι πιστώσεις για τις επιπλέον ώρες νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού του Σώματος για το έτος 2019, ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και συνεπώς τα χρήματα των συναδέλφων αυτών θα κατατεθούν όλα κανονικά και στην ώρα τους, ενώ δρομολογείται και οριστική επίλυση του εν λόγω ζητήματος, έτσι ώστε να επαρκούν μέχρι τέλους του έτους οι σχετικές πιστώσεις, αποφεύγοντας την επανάληψη εικόνων ντροπής, τις οποίες δυστυχώς ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν με τη μη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων νυχτερινών.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι τη νέα χρονιά, το 2020, θα δοθούν επιτέλους ουσιαστικές λύσεις και σε άλλα χρόνια αιτήματά μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .