Αυξάνεται η αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων και διανυκτέρευσης

Αυξάνεται η αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων και διανυκτέρευσης

poasy

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.:503/2/19

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .