Επεκτείνεται το ηλικιακό όριο για τους υποψήφιους χειριστές και τεχνικούς μη στελεχωμένων αεροσκαφών

Επεκτείνεται το ηλικιακό όριο για τους υποψήφιους χειριστές και τεχνικούς μη στελεχωμένων αεροσκαφών

poasy

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 309/9/7γ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Άμεσης ανταπόκρισης και επίλυσης από την Ηγεσία έτυχε το αίτημα της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης για την επανεξέταση των προσόντων των υποψηφίων αστυνομικών χειριστών ή τεχνιτών μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ομοσπονδία έθεσε υπ’ όψιν της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας το αίτημα της ένωσής μας (υπ’ αριθ. 309/9/7-α΄ από 05-12-2022 έγγραφο) και με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ  όσο και του Υφυπουργού κ. Ελευθερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 6000/2/143-ιθ' από 03-12-2020 Απόφαση, που καθόριζε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 35ο έτος της ηλικίας.

Σύμφωνα με την νέα Απόφαση (6000/2 /143-κγ΄ από 23-12-2022), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 6869/29-12-2022, τεύχος Β΄, τέθηκε τελικά ως όριο ηλικίας το 45ο έτος για τους υποψηφίους αστυνομικούς χειριστές ή τεχνικούς μη στελεχωμένων αεροσκαφών, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους αποκλείονταν από την αρχική απόφαση, να συμμετέχουν εφεξής στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και στην βελτίωση της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω και των Υπηρεσιών εναερίων μέσων της.

Επισυνάπτεται το σχετικό Φ.Ε.Κ. 6869/29-12-2022, τεύχος Β΄, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αυτών.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .