Συνάντηση με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία

Συνάντηση με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία

poasy

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 605/5/36β

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εποικοδομητική συνάντηση εργασίας είχε χθες (16 Οκτωβρίου 2023), το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, κατόπιν αιτήματός μας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, στο πλαίσιο του διαλόγου με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, επέδωσε λεπτομερές Υπόμνημα με τα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, προσβλέποντας στην προώθηση των ενδεδειγμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, έτσι ώστε, επιτέλους, να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα για να δοθεί ώθηση στην αποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών και του αστυνομικού προσωπικού, δεδομένου ότι οιαδήποτε περαιτέρω αναβολή θα λειτουργεί αρνητικά για όλους και όλες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ειδικότερα, από τον Πρόεδρο με μια αφοπλιστική και από καρδιάς τοποθέτηση ενώπιον της Ηγεσίας, δόθηκε έμφαση στα εργασιακά, οικονομικά και θεσμικά μας αιτήματα, τα οποία έχουν γίνει γνωστά σε κάθε αρμόδιο αξιωματούχο και σε προγενέστερους χρόνους με διάφορες αφορμές και τρόπους, είτε εγγράφως είτε δια ζώσης, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί στο βαθμό που αναμένουμε και επιβάλλεται, οι δέουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Αφού ανέπτυξε δε τις σημαντικές προτεραιότητες του συνδικαλιστικού μας κινήματος, σύμφωνα και με όσα διαλαμβάνονται και στις συνεδριακές μας αποφάσεις, ζήτησε να υπάρξει χρονοδιάγραμμα επίλυσης κάθε ζητήματος που απασχολεί τον Έλληνα και την Ελληνίδα Αστυνομικό, είτε υπηρετούν στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στην περιφέρεια. Τόνισε μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια, είναι αδιαμφισβήτητη η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση όλων των κρίσεων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία, αλλά το αστυνομικό προσωπικό εξακολουθεί να εισπράττει λεκτικές ευχαριστίες και όχι την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του, όπως του αξίζει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, παρά τα όσα έχουν ειπωθεί ως δεσμεύσεις και παραδοχές εκ μέρους τόσο της σημερινής Ηγεσίας, όσο και των προηγούμενων Ηγεσιών, ακόμα και του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού. Αν σκύψει δε κάποιος στις πραγματικές απολαβές του χαμηλόβαθμου προσωπικού, θα διαπιστώσει ότι αμείβεται πλέον με το βασικό μισθό, ποσό σκανδαλώδες και απαράδεκτο σε σχέση με την επικινδυνότητα της εργασίας, το εργασιακό άγχος και την συνολική καταπόνηση που υφίσταται αυτό.

Τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα που μας απασχολούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων συναντήσεών μας αφορούν περιληπτικά:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1) Μισθολόγιο: Δεδομένου ότι έχετε ήδη αναφερθεί και εσείς στην αναγκαιότητα ψήφισης ενός δίκαιου μισθολογίου, σας υπενθυμίζουμε τη δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού προς όλες τις Ομοσπονδίες Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων καθόσον εκκρεμεί και η εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές μετά το 2012, καθώς και για το ισχύον από το 2017 μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Ο εξορθολογισμός των μισθών και των επιδομάτων είναι επιβεβλημένος με στόχο την ικανοποίηση της μεγάλης βάσης του Αστυνομικού Σώματος, των νέων συναδέλφων μας που έχουν αδικηθεί κατάφορα.

2) Αναγνώριση επικινδυνότητας της εργασίας: Επιτέλους να υπάρξει οικονομική και συνταξιοδοτική ανταπόδοση.

3) «Ξεπάγωμα» διαδικασίας υπολογισμού οδοιπορικών εξόδων με την κατάργηση της μνημονιακής ρύθμισης: Ένα πάγιο αίτημα, αφού η Πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις της.

4) Δίκαιη αποζημίωση νυχτερινής εργασίας: Μετά από πολλές δεκαετίες, επιβάλλεται η αύξηση της ωριαίας νυχτερινής αποζημίωσης.

5) Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Επέκταση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010 (άρθρο 11 παρ. 15 του π.δ. 169/2007) «αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων» και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Άρθρο …

Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

10. α. Αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

β. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή (15ετή) πραγματική δημόσια υπηρεσία.

γ. Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά.»

 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1) Προσλήψεις αστυνομικών μόνο μέσω της διαδικασίας των αδιάβλητων πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας: Πάγιο αίτημά μας η κατάργηση των πολλών ταχυτήτων αστυνομικών, μέσω της κατοχύρωσης του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων ως του μόνου τρόπου εισαγωγής αστυνομικών στο Αστυνομικό Σώμα. Να ληφθεί υπόψη ότι η ισχύουσα διαδικασία, τροφοδοτεί τα φαινόμενα αυθαιρεσίας και διαφθοράς, όπως τονίζεται και σε σχετική αναφορά της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

2) Επιβάλλεται η έκδοση των αναγκαίων πράξεων (προεδρικό διάταγμα, κανονισμός σχολών κλπ) για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που διέπει την αστυνομική εκπαίδευση (ανωτατοποίηση σχολών,  δια βίου εκπαίδευση κλπ).

3) Με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 330/1947, προβλέφθηκε ότι οι συνάδελφοί μας που κατέστησαν ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, ύστερα από απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, τίθενται σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας.  Αναγνωρίζοντας στη συνέχεια η Πολιτεία την προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού, στην καθημερινή μάχη κατά της εγκληματικότητας, επιφυλάσσει ειδική μεταχείριση, α) εισάγοντας κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αστυνομικών μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, ως ξεχωριστή ειδική κατηγορία, τα Τέκνα και τα Αδέλφια των παραπάνω παθόντων εν ώρα υπηρεσίας και β) προβλέποντας συγκεκριμένο ποσοστό ανά έτος, το οποίο καθορίζεται με την έκδοση της προκήρυξης για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές.  Ωστόσο, ενώ η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις (Πανελλήνιες) των στελεχών στις Ένοπλές Δυνάμεις, στο Πυροσβεστικό και στο Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία πράττει διαφορετικά, εντάσσοντάς τους  στην γενική κατηγορία των Πολυτέκνων.  Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί ο διαχωρισμός της ειδικής κατηγορίας των Πολυτέκνων από την ξεχωριστή κατηγορία των Τέκνων και Αδελφών των θανόντων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας Αστυνομικών και αυτών που τελούν σε μόνιμη διαθεσιμότητα.

4) Απαλλαγή από πάρεργα: Α) Καίτοι έχει θεσπισθεί μια νέα διαδικασία για τις ακούσιες νοσηλείες, η υλοποίησή της στην πράξη απέχει πολύ από τα προβλεπόμενα λόγω ανυπαρξίας δομών και μέσων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Αποτέλεσμα είναι σε όλη τη χώρα να συνεχίζεται η απαράδεκτη εμπλοκή αστυνομικών. Β) Οι επιδόσεις δικογράφων συνεχίζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών. Γ) Αποδέσμευση αστυνομικών δυνάμεων από τα «γήπεδα».

5) Ενίσχυση ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (έσοδα από κλήσεις Τροχαίας) και Υγειονομικών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την υποβοήθηση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.

6) Θέματα που αφορούν κατάχρηση εξουσίας καθώς και διαφθοράς στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

7) Έκδοση Κανονιστικής Διαταγής περί μεταγωγών σε συνδυασμό με  την εφαρμογή του Ν. 4937 (ΦΕΚ Α' 106/02-06-2022), Άρθρο 34 (Έξοδα διημέρευσης αστυνομικού προσωπικού - Τροποποίηση περ. 1 και περ. 16 στο άρθρο 1 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ' άρθρου 2 ν. 4336/2015).

 

 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1) Ανέγερση νοσοκομείου για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

2) Επιτάχυνση των εργασιών για την ανέγερση νέων αστυνομικών οικημάτων.

3) Ανανέωση στόλου οχημάτων, εφοδιασμός με ατομικά εφόδια, αλεξίσφαιρα γιλέκα.

4) Ίδρυση σκοπευτηρίων σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας.

 

Εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας αναγνωρίστηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας και δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα προωθηθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να προωθηθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις. Ειδικά το κυρίαρχο αίτημά μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, τονίστηκε ότι θα ικανοποιηθεί από αυτήν την Κυβέρνηση, όπως έχει ήδη δεσμευτεί και στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο, ενώ και για τα υπόλοιπα εκκρεμή θέματα θα συνεχιστεί η τακτική συνεργασία μας, βάσει χρονοδιαγράμματος.

Η Ομοσπονδία, έχοντας μεταφέρει για μια ακόμα φορά την αγωνία του αστυνομικού προσωπικού στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, αναμένει  σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνουν οι δεσμεύσεις πράξη. Προειδοποιεί δε κάθε αρμόδιο κυβερνητικό αξιωματούχο ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια της αντοχής, όχι του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά εκείνων που υπηρετούμε και οι οποίοι πιστεύουν σθεναρά στο δίκαιο του δικού μας αγώνα. Διότι υπάρχει φιλότιμο και διάθεση προσφοράς, περιθώρια κοροϊδίας όμως δεν υπάρχουν.

Όσοι, λοιπόν, ενδεχομένως παραπέμπουν τις λύσεις των προβλημάτων των αστυνομικών και της Ελληνικής Αστυνομίας συνολικά στο αόριστο μέλλον, με διάφορες προφάσεις, ας αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Τίποτα πλέον δεν είναι δεδομένο...  και τίποτα πια δεν μοιάζει όπως χθες!

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .