Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών δυσλειτουργιών

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών δυσλειτουργιών

poasy

Αθήνα, 30 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.: 200/9/276ε

 

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: «Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών δυσλειτουργιών»

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ομοσπονδία μας, προκειμένου να συμβάλει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην επίλυση αιτημάτων που προέρχονται από τη βάση του αστυνομικού σώματος, προέβη στη συγκρότηση Επιτροπών εργασίας, τα μέλη των οποίων, έχοντας άμεση αντίληψη των πραγμάτων, μας μεταφέρουν επεξεργασμένες προτάσεις, που κατά την άποψή μας χρήζουν περαιτέρω αξιοποίησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο έγγραφο της Επιτροπής Εργασίας Βορείου Τομέα,  αναδείχθηκαν δυο διαφορετικά ζητήματα, εξίσου σοβαρά και κρίσιμα τόσο για την αξιοπιστία και την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και για το κατά πόσο το αστυνομικό προσωπικό αισθάνεται το ρόλο του και εφαρμόζει πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς. Ειδικότερα:

Α) Από τη μακρόχρονη ενασχόληση της Ελληνικής Αστυνομίας  με τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήματος, προκύπτει ότι έχει λάβει μόνιμο και εκτεταμένο χαρακτήρα, το φαινόμενο της ανάληψης του κόστους της φαρμακευτικής περίθαλψης αλλοδαπών κρατουμένων, όχι από το κράτος, αλλά από αστυνομικούς που με πνεύμα αλτρουισμού και φιλανθρωπίας, σπεύδουν οι ίδιοι να αγοράσουν με δικά τους χρήματα τα απαραίτητα σκευάσματα. Η Ομάδα Εργασίας προτείνει να αναληφθεί εκ μέρους σας πρωτοβουλία έτσι ώστε η όποια δαπάνη να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας είτε άλλου κρατικού φορέα, δεδομένου ότι σήμερα δεν υφίστανται κονδύλια στις αστυνομικές Υπηρεσίες μας.

Β) Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται για την κίνηση των οχημάτων της και οδηγούς που κατέχουν  άδεια ικανότητας τύπου Γ’, Δ’ και Ε’ κατηγορίας. Κατά την πρόσληψη ειδικών κατηγοριών αστυνομικών, μάλιστα, έχει προβλεφθεί ως κριτήριο για την επιπλέον μοριοδότησή τους η κατοχή τέτοιων αδειών. Διαγενομένου του χρόνου όμως παρατηρείται το  φαινόμενο να μην υπάρχουν τέτοιοι οδηγοί διαθέσιμοι, αφού οι ίδιοι δεν έχουν προβεί στην ανανέωση των κατεχόμενων αδειών, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Ως μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνεται η θέσπιση μιας νέας διαδικασίας αυτόματης ανανέωσης των αδειών αυτών και χωρίς κανένα κόστος για τους αστυνομικούς κατόχους τους.

Παρακαλούμε να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές και να μας απαντήσετε σχετικά, ευελπιστώντας ότι θα αξιολογηθούν θετικά, με γνώμονα και την αξιοποίηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, που αποδεδειγμένα στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αστυνομικής διοίκησης.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .