Δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και άνω των 60 χλμ εντός του ιδίου Νομού

Δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και άνω των 60 χλμ εντός του ιδίου Νομού

poasy

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 503/4/103γ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας (σχετ. Αρ. Πρωτ.: 503/4/103α από 23/3/2023 εγγράφου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Υπ' αριθµ. 22/2023 επιστολή Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης), απαντάται το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αφορούσε στη μη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων σε αστυνομικούς που μετακινούνται εντός του νομού και πέραν των 60 χλμ.

Για διάφορους λόγους είχε παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση και χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων, οπότε απαιτήθηκε να δοθεί συγκεκριμένη ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων από την αρμόδια διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη Διαταγή 1744/23/651835 από 31 Μαρτίου 2023 του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, «…. αναφορικά με τη μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού άνω των 60 χλμ εντός του ιδίου Νομού δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (άρθρο 33 του Ν.4270/2014) καθώς και τα αναφερόμενα στην ως άνω Διαταγή κ. Προϊσταμένου Επιτελείου».

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .