Συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας Νοτίου Τομέα με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

Συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας Νοτίου Τομέα με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

poasy

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 200/9/278ε

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο συναντήθηκε την 28-03-2023 η Επιτροπή Εργασίας Νοτίου Τομέα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., συνοδευόμενη από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους συναδέλφους ΤΣΟΥΜΑΝΗ Κωνσταντίνο (Ε.Α.Υ. Β/Α Αττικής), ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη (Ε.Α.Υ. Μεσσηνίας), ΚΑΤΣΩΛΗ Γρηγόριο (Ε.Α.Υ. Ηλείας), ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ Αγγελή (Ε.Α.Υ. Λακωνίας) και ΤΟΛΟΖΗ Πέτρο (Ε.Α.Υ. Βορ. Δωδεκανήσου), οι οποίοι έχοντας ιεραρχήσει τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ενημέρωσαν τον κ. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και ζήτησαν από αυτόν να μεταφέρει στην Ηγεσία τις προτάσεις μας.      

Ειδικότερα, ενόψει της τουριστικής περιόδου και δεδομένων των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια, τονίστηκε ότι:

1.Ενόψει της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου - εξόδου πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες (λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλα), κρίνεται επιβεβλημένη τόσο η έγκαιρη εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού που θα επιφορτιστεί με αυτή τη διαδικασία, όσο και η ενίσχυσή του με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έτσι θα αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες και τα δυσμενή σχόλια εις βάρος της χώρας μας, αλλά και της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας.

2.Απαραίτητη είναι η ενίσχυση με προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών ενόψει της τουριστικής περιόδου καθώς επίσης και η άμεση εύρεση καταλυμάτων και χώρων σίτισης των συναδέλφων μας, προς αποφυγή καταστάσεων που θα δυσχεράνουν την ομαλή άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπροσθέτως να εξεταστεί και η αύξηση της ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωσης του αστυνομικού προσωπικού.

3.Η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών υπαγορεύει την αναδιάρθρωση αυτών προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση αστυνομικού προσωπικού. Η αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα το έτος 2017, δημιούργησε παρά επέλυσε προβλήματα, καθώς αυτή δεν έγινε με καθαρά αστυνομικά κριτήρια. Δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με τεράστια εδαφική αρμοδιότητα, που καθιστά την αστυνόμευση των περιοχών αυτών αδύνατη και αναποτελεσματική.

4.Να υπάρξει ανακατανομή των υπηρεσιακών οχημάτων καθώς παρουσιάζεται το φαινόμενο ορισμένες υπηρεσίες να διατηρούν στη δύναμή τους υπεράριθμο πλήθος οχημάτων που μοιραία παραμένουν σε ακινησία, ενώ κάποιες άλλες να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ένεκα έλλειψης σύγχρονου και ασφαλούς μηχανοκίνητου στόλου.

Η Ομοσπονδία, τόσο με αυτή τη συνάντηση όσο και με αυτές που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με βάση και τα αποτελέσματα του 33ου τακτικού μας συνεδρίου, αγωνίζεται για την επίλυση προβλημάτων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και το σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα, όπως επιβάλλεται και αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία και ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .