Εγκρίθηκαν τα δάνεια εκτάκτων αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκαν τα δάνεια εκτάκτων αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

poasy

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 506/5/25

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εγκρίθηκαν σήμερα από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια εκτάκτων αναγκών για τους μετόχους του.

Συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση κατά την οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποί μας, εγκρίθηκαν: α) Για το Τ.Π.ΑΣ. (πρώην χωροφυλακή) 4.000.000 ευρώ β) Για το Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Α.Π.) 2.200.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι έχουν από 10 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας δικαιούνται έως 3.000 ευρώ και όσοι έχουν από 20 χρόνια και πάνω έως  4.000 ευρώ.

Αύριο θα αποσταλεί από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διευκρινιστική εγκύκλιος σε όλες της Υπηρεσίες μέσω p.o.l. στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία. Επιπροσθέτως η ημερομηνία υποβολής θα είναι ανοιχτή, δηλαδή θα μπορεί ο συνάδελφος οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος να υποβάλλει αίτηση για δάνειο.

Τέλος γνωρίζεται ότι μετά από πρόταση των εκπροσώπων της ΠΟΑΣΥ και  της ΠΟΕΥΠΣ στο Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., υποβλήθηκε σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από το Ταμείο, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση δανείου σε όσους έχουν από 6 χρόνια (για τους ασφαλισμένους στην Πυροσβεστική ισχύουν τα χρόνια ως έχουν) και πάνω. Επίσης, δεν θα απαιτείται πλέον φορολογική ενημερότητα για να χορηγηθούν τα δάνεια.

Ο κ. Υπουργός αποδέχθηκε την σχετική ρύθμιση, όπως άλλωστε κάνει πάντα για τα δίκαια αιτήματά μας, και η εν λόγω ρύθμιση βρίσκεται στο τελικό  στάδιο ψήφισης από τη Βουλή και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί θα ακολουθήσει νέα εφαρμοστική εγκύκλιος από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .