Νέος καθορισμός μερίσματος - ΒΟΕΑ για συνταξιοδοτηθέντες από 01-01-2017

Νέος καθορισμός μερίσματος - ΒΟΕΑ για συνταξιοδοτηθέντες από 01-01-2017

poasy

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 505/4/14

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από χθες και έως την 29η Δεκεμβρίου 2022, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Η Ομοσπονδία μας εστιάζει ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν τη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μερισματούχων αστυνομικών, μετά την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)  και την αναγκαιότητα επανακαθορισμού - αντιστοίχισης των μερισμάτων στα νέα δεδομένα ώστε να διορθωθούν αδικίες και στρεβλώσεις.

Με βάση τις προτάσεις μας, η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επιζητεί την ένταξη στο προς ψήφιση νομοσχέδιο, αρχές του νέου έτους, και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με όσα έχουμε συζητήσει κατά τις συναντήσεις μας με τους αρμόδιους Υπουργούς, λαμβάνοντας και τις σχετικές τους δεσμεύσεις.

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .