Νέα, μετά το βαθμολόγιο, ευνοϊκή Υπουργική Απόφαση για το εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων

Νέα, μετά το βαθμολόγιο, ευνοϊκή Υπουργική Απόφαση για το εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων

poasy

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2022

Αρ. Πρωτ.: 506/1/62

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρελθόν αποτελεί πλέον η  αναχρονιστική Κοινή Υπουργική Απόφαση (8000/20/89α/2014 από 10-03-2014) για την οποία η Ομοσπονδία μας είχε δώσει σκληρό αγώνα μέσω και των εκπροσώπων της στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ώστε να αρθούν οι παλιές αδικίες και να τύχουν ευνοϊκότερων ρυθμίσεων οι δικαιούχοι του εφάπαξ, ιδίως μετά την θέσπιση και του νέου βαθμολογίου (π.δ.82/2021). Έτσι, μετά το νέο βαθμολόγιο επαναρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής προαγωγής (κρατήσεις προαγωγής) του αστυνομικού προσωπικού και ως εκ τούτου μεταβάλλονται προς το βέλτιστο και οι μισθολογικές διαβαθμίσεις αυτών, τόσο στην ενέργεια όσο και εκτός οργανικών θέσεων, κατά την αποστρατεία τους.

Ειδικότερα, με Απόφαση που υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, τροποποιούνται οι διατάξεις της ως άνω Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση του εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Η νέα ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από 31/10/2021, προκειμένου να καταλάβει τους συναδέλφους που, κάνοντας χρήση του ενιαίου βαθμολογίου, προήχθησαν στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και την επόμενη στην αποστρατεία στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’.

Η νέα ΚΥΑ, την οποία η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει, αναγνωρίζοντας τα άμεσα αντανακλαστικά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, είχε συζητηθεί μετά από πρόταση των εκπροσώπων μας στο ΔΣ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., προκειμένου να μειωθούν οι κρατήσεις των συνάδελφων στον προκαταληκτικό και καταληκτικό βαθμό, έτσι ώστε αφενός να μη θιγεί στο ελάχιστο το εφάπαξ βοήθημα, αφετέρου δε να μην αδικούνται πλέον οι συνάδελφοί μας.  

Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του αρ. 7 της ως άνω Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., κατά την έξοδό τους από τον αντίστοιχο Τομέα ή κατά τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/08, γίνεται κράτηση, ίση με 3% επί του συνολικού υπολογισθέντος, σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 4387/16, εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος προ κρατήσεων. Σε περίπτωση λήψης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/08, και εφόσον ο μέτοχος ζητήσει τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης μέχρι την έξοδό του από το Σώμα, γίνεται νέος υπολογισμός της κράτησης κατά την ως άνω έξοδο και συμψηφισμός της με αυτή που έγινε κατά το χρόνο λήψης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των ως άνω διατάξεων. Η ως άνω κράτηση δεν γίνεται στις περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω θανάτου μετόχου, εν ώρα υπηρεσίας, από βίαιο συμβάν».

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .