Συνάντηση για την Αστυνομική Εκπαίδευση στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη & Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συνάντηση για την Αστυνομική Εκπαίδευση στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη & Παιδείας και Θρησκευμάτων

poasy

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 314/7/12ζ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας για την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύσκεψη παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, του Υφυπουργού κ. Ελευθερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του προεδρείου της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η ικανοποίησή μας για τις προωθούμενες ρυθμίσεις όσον αφορά τη λειτουργία της Σχολής Αξιωματικών και συζητήθηκε εκτενώς το αίτημά μας για ουσιαστική αναβάθμιση και της Σχολής Αστυφυλάκων, ενώ τέθηκαν και θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας και συγκατάθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μετά από παρέμβαση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ακολούθησε σήμερα συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον Υφυπουργό – αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Άγγελο ΣΥΡΙΓΟ, τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Απόστολο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, την Νομικό Σύμβουλο του Υφυπουργού κα Βασιλική – Ευαγγελία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, τον Νομικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Μιχαήλ ΔΑΒΑΚΗ και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης Α.Ε.Α., Ταξίαρχο κ. Δημήτριο ΜΠΑΚΟΛΑ.

Μετά από γόνιμο διάλογο, στο σχέδιο νόμου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα ενταχθούν διατάξεις, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, ώστε οι Αστυνομικές Σχολές να εναρμονίζονται και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για τη Σχολή Αστυφυλάκων, συμφωνήθηκε και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

-Η εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος διδακτικών - πιστωτικών μονάδων και πιστοποίησης (ECTS) με στόχο όχι μόνο τη μεταφορά, αλλά και τη συλλογή πιστωτικών μονάδων εντός του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής εκπαίδευσης.

-Η δημιουργία κοινών και αμοιβαία αποδεκτών κριτηρίων και μεθοδολογιών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αξιολόγηση των προγραμμάτων ή ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αξιολόγησης).

-Ο καθορισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εξαμήνων σπουδών ειδικότερα, να γίνεται σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα των προτύπων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

-Οι διδάσκοντες καθηγητές θα είναι επιστημονικό προσωπικό και θα προσλαμβάνονται για τη διεξαγωγή διδακτικού -  ερευνητικού - επιστημονικού και οργανωτικού έργου, σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τηρούνται στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η Ομοσπονδία τελεί εν αναμονή του σχεδίου νόμου που θα τεθεί σε διαβούλευση και θα επανέλθει με πνεύμα συνεργασίας, εφόσον χρειαστεί, ώστε να θεσμοθετηθεί στη χώρα μας ένα σύγχρονο οικοδόμημα αστυνομικής εκπαίδευσης.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .