Εγκρίθηκαν τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκαν τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

poasy

 

 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Αρ. Πρωτ.: 506/5/24

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση χιλίων εκατόν τριάντα τριών (1.133) προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2022.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η  χορήγηση: α) επτακόσια είκοσι τρία (723) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. β) τετρακόσια δέκα (410) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου  και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Μετά την εκταμίευση των εγκεκριμένων δανείων θα ακολουθήσει από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έγγραφο προς όλες τις Υπηρεσίες της Αστυνομίας για την υποβολή εκ νέου αιτήσεων καθόσον δεν καλύφθηκε το εγκεκριμένο ανά τομέα ποσό.

          Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .