Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021

poasy

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Αρ. Πρωτ.: 302/2/85δ

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

 

Κοιν.: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

           2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

           3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021»

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και κυρίως εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουν ακόμα μεγάλο υπόλοιπο κανονικής άδειας έτους 2021.

Ύστερα από αυτό παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας, εκδοθεί σχετική διαταγή για παράταση του χρόνου χορήγησης της κανονικής άδειας, έτους 2021, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ισχύει.

Ως ενδεικτική – καταληκτική ημερομηνία προτείνεται αυτή της 31ης Οκτωβρίου 2022, με την επισήμανση της μη διαταραχής των ήδη προγραμματισμένων κανονικών αδειών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .