Δικαστική Αστυνομία χωρίς αποδυνάμωση της ΕΛ.ΑΣ

Δικαστική Αστυνομία χωρίς αποδυνάμωση της ΕΛ.ΑΣ

poasy

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 800/13/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την ικανοποίησή της, χαιρετίζοντας την απόφαση (2780/φ.356 από 11.2.2022) του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας.

Επειδή και παλαιότερα επιχειρήθηκε η εφαρμογή του νόμου 2145/93 «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων», που προβλέπει τη λειτουργία της, ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά ο νομοθέτης θα απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία από τα πάρεργα που την επιβαρύνουν, όπως:

                   -οι επιδόσεις δικογράφων και άλλων δικαστικών εγγράφων,

                   -η απασχόληση σε σωφρονιστικά καταστήματα  και

                   -οι μεταγωγές.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη προσπάθειες του παρελθόντος περί ίδρυσης και στελέχωσης του ειδικού αυτού σώματος με αποσπάσεις-μετατάξεις αστυνομικών προειδοποιούμε ότι μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη θα μας βρει αντίθετους.

Θέση μας είναι ότι οι όποιες νέες ρυθμίσεις, δεν θα θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν την αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σχέση της με τις εισαγγελικές αρχές.

Στόχος του νομοθέτη πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμών, αφενός διαφυλάττοντας την αυτονομία ρόλων και ενεργειών ενός εκάστου, αφετέρου δε αποτρέποντας ενδεχόμενη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που θα προκαλούσε σύγχυση και διαρκή τριβή μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων.

Στον ευαίσθητο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της δικαιοσύνης οποιαδήποτε μεταρρύθμιση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα τα δεδομένα και προφανώς να βρίσκει σύμφωνους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

Η νέα υπηρεσία να λειτουργεί όχι «στα χαρτιά», αλλά με επάρκεια δικών της στελεχών και κονδυλίων, και βεβαίως, χωρίς να αποδυναμώνεται η Ελληνική Αστυνομία μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .