Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων με covid-19

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων με covid-19

poasy

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 100/2/108β

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους Υπουργούς σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπονται διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19, ικανοποιώντας το αίτημα που υποβάλλαμε  από 11 Ιανουαρίου 2022  (Αρ. Πρωτ.: 100/2/108α) προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η τροπολογία, μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

α. Επεκτείνεται η χορήγηση των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020), διευκολύνσεων (παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή εργασία σε διαφορετικό χρόνο ή με μειωμένο ωράριο ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού) και στους γονείς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ο.τ.α. α' και β' βαθμού και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων τα τέκνα νοσούν με κορωνοϊό COVID-19, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

β. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων, βρεφών νηπίων και μαθητών έως και την Γ’ Τάξη Γυμνασίου που νοσούν με κορωνοϊό και καθορίζεται ειδική διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας για τις οριζόμενες κατηγορίες υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς, προσωπικό των Υπουργείων Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των καταστημάτων κράτησης).

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .