ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 28-09-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 28-09-2020

Αθήνα, 28  Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 200/2/190α

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 28-09-2020

 

 

Συνεδρίασε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αφού έλαβε υπόψη του την Δ1α/Γ.Π.Οικ.55821 (από 20-09-2020 ΦΕΚ 4019-Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση, και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, που μεταξύ άλλων ορίζει ως ανώτατο όριο  συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση τα εννέα (9) άτομα, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις που ελήφθησαν υπόψη στο προηγούμενο Δ.Σ. και ισχύουν, κατά τη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε:

Α) Η αναβολή του 31ου Εκλογοαπολογιστικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που είχε ορισθεί για το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, η λήψη νέας απόφασης για τη διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου, μόλις έχουμε σταθερά υγειονομικά δεδομένα και όχι όμως μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Β) Η εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Γραμματείας για τη σύνταξη και αποστολή εγγράφων, καθώς και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από κάθε αρμόδια αρχή, αναφορικά με την παράταση θητείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Γ) Η εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, κ. Χάρη Μπουκουβάλα, να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε προσεχή δικάσιμο.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .