Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 31-05-2020

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 31-05-2020

poasy

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 200/2/184α

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 31-05-2020

 

Συνεδρίασε χθες, 31 Μαΐου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ενημερώθηκε για τις δράσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας στο διαρρεύσαν, από την προηγούμενη συνεδρίαση, διάστημα, με δεδομένο ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνεχίζει αδιάλειπτα την πορεία της, λαμβάνοντας τα προσήκοντα μέτρα πρόληψης από τον φονικό ιό Covid-19.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ενόψει και της κανονικότητας που ξεκίνησε από σήμερα, εστίασε στο διεκδικητικό πλαίσιο που επικυρώθηκε πρόσφατα από το Σώμα του 30ου Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κυρίως όμως, στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση - ανωτατοποίηση των Αστυνομικών Σχολών και στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου, προσαρμοσμένου στις τρέχουσες ανάγκες και τα νέα ασφαλιστικά δεδομένα. Ειδικότερα, για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είπε ότι λαμβάνει θετικά μηνύματα από την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ για το βαθμολόγιο ανέφερε ότι η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., πριν κατατεθεί, θα υποστεί την επεξεργασία από την αρμόδια Ομάδα εργασίας και τα λοιπά όργανα της Ομοσπονδίας (Δ.Σ. και Ε.Γ.), ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι θέσεις και να καλύψει αυτή όλο το εύρος των βαθμολογικών αδικιών. Τέλος, αναφέρθηκε, στις προηγούμενες πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια νέου Πανελλαδικού Συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, αναφέρθηκε αναλυτικά στις παρεμβάσεις μας, είτε προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε προς άλλους αρμόδιους Φορείς και Υπουργεία, με βάση τα αιτήματα των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, που είχαν κατά βάση αντικείμενο πολλά υπηρεσιακά προβλήματα, λόγω της πανδημίας και των μέτρων που εφαρμόζονταν, αλλά και αιτήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό. Ειδικότερα, ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη χορήγηση των αδειών ειδικού σκοπού, καθώς επίσης και για τις προτάσεις αναφορικά με την παράταση των κανονικών αδειών 2019 - αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ηγεσία και υπάρχει πλέον η δυνατότητα λήψης των κανονικών αδειών, έως 31 Οκτωβρίου 2020, εξαιρουμένης, βεβαίως, της περιόδου των θερινών αδειών.

Ο Γ.Γ. αναφέρθηκε και στα αιτήματα που αφορούσαν στην ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών (Α.Τ. Λευκού Πύργου κ.ά.), στην ορθολογική διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού (ευπαθείς στόχοι), στην προστασία των δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού, αλλά και σε ζητήματα υγειονομικής φύσεως (κέντρα κράτησης, 424 ΓΣΝ κ.λπ.).

Ένα άλλο θέμα που αναδείξαμε ήταν τα προβλήματα με τις μεταγωγές και τη μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις για τα προβλήματα στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού, αλλά και λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών λειτουργίας των κέντρων αυτών. Ζητήσαμε να χορηγηθούν τα αναγκαία εφόδια και τα προστατευτικά μέσα που προβλέπονται, ώστε να μην κινδυνεύουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους οι συνάδελφοί μας σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και να επιτελούν τα καθήκοντά τους κατά τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Συνεχίσαμε, επίσης, τις προσπάθειες για την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης αναφορικά με το «πόθεν έσχες» παρελθόντων ετών, διεκδικώντας οριστική λύση του προβλήματος με τη διαγραφή των επιβληθέντων προστίμων ενώ ζητήσαμε από το Αρχηγείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ξεκινήσει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους από 01-01-2011, καθώς τα αιτήματά τους δεν διεκπεραιώνονται.

Η Ομοσπονδία, τέλος, αγωνίστηκε για να αυξηθεί ο αριθμός των εισαχθέντων στις Αστυνομικές Σχολές φέτος, και πέτυχε, όπως προκύπτει και από τη σχετική Προκήρυξη, την εισαγωγή 730 σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων και 70 στη Σχολή Αξιωματικών. Πρόκειται για θετική εξέλιξη - πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος από τότε που είχε μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές, λόγω των μνημονίων. Έτσι υλοποιήθηκε και η δέσμευση που έχει αναληφθεί στα Γενικά μας Συμβούλια από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βασίλης ΠΑΝΤΑΖΗΣ, αναφέρθηκε στην επίλυση του διαχρονικού αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., πριν από τη συμπλήρωση 30 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης. Επίσης, ενημέρωσε για την ουσιαστική παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο σκάνδαλο των κλήσεων ακρόασης και επιστροφής αχρεωστήτης πληρωμής σε συναδέλφους που έλαβαν προκαταβολικά χρήματα πριν είκοσι δύο (22) έτη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή, τόσο της επίδοσης των εν λόγω κλήσεων, όσο και της έκδοσης πράξεων καταλογισμού στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, αναφέρθηκε στις νέες διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών που αναρτήθηκαν από 18-05-2020 στο Pol και στο Taxis μετά από τις στοχευμένες ενέργειες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.    

Απαντώντας σε ερωτήματα μελών του Δ.Σ., αναφορικά με το μείζον ζήτημα της ανωτατοποίησης της Σχολής Αστυφυλάκων, ο Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ, ανέπτυξε εκ νέου την ολοκληρωμένη και επιστημονικά καταρτισμένη πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας, η οποία σημείωσε ότι είναι η ίδια τα τελευταία τέσσερα (4) έτη.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τόνισε, κλείνοντας ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, παραμένει ενωμένο και ισχυρό, ενώ συνεχίζει να μάχεται καθημερινά για τα προβλήματα των συνάδελφων και να διεκδικεί ένα καλύτερο και δίκαιο μέλλον για όλους τους εργαζόμενους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .