Αναρτήθηκαν στο POL & στο TAXIS οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών

Αναρτήθηκαν στο POL & στο TAXIS οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών

poasy

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: 500/7/60-δ

 

 

Προς:   Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα:  «Αναδρομικές αποδοχές ετών 2015 έως 2018»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια των ενεργειών μας (σχετ. υπ’ αριθ.: 500/7/60-α από 14/05/2020 και 500/7/60-β από 15/05/2020 έγγραφά μας), σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκαν τα λάθη που είχαν παρατηρηθεί στις βεβαιώσεις για τα αναδρομικά παρελθόντων ετών και αφορούσαν περιπτώσεις τραυματισθέντων συναδέλφων, εν ώρα υπηρεσίας, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

Οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών διατίθενται πλέον στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες POL και TAXIS προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .