Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019

Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019

Αθήνα, 07 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: 302/2/71-ζ

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: "Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019"

 

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 302/2/71-ε από 02-05-2020 αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την παράταση λήψης κανονικών αδειών, σας αποστέλλουμε  το υπ΄ αριθ. 6005/1/131-στ από 07-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., με το οποίο υιοθετείται πλήρως η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και παρατείνεται η δυνατότητα διάνυσης της κανονικής άδειας έτους 2019 έως και την 31-10-2020.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .