Εφαρμογή Κ.Υ.Α. αντιμετώπισης κορωνοϊού - Ασφάλεια αστυνομικών & πολιτών

Εφαρμογή Κ.Υ.Α. αντιμετώπισης κορωνοϊού - Ασφάλεια αστυνομικών & πολιτών

poasy

Αθήνα, 06 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/26

 

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

           2) Τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ

           3) Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

           4) Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ

 

Θέμα: «Εφαρμογή υφιστάμενων Κ.Υ.Α. για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού - Ασφάλεια αστυνομικών & πολιτών»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Με την από 22-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β-985), αποφασίστηκε η λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, έως 21-04-2020.

Επίσης, με την από 04-04-2020 Κ.Υ.Α. (Β-1168), αποφασίστηκε η παράταση ισχύος, έως 27-04-2020, των μέτρων που αφορούν τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των ειδικών ρυθμίσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια, κατά το χρονικό αυτό διάστημα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα επικοινωνία και αλληλογραφία με τα ανά την Ελλάδα Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας μας, παρατηρούνται φαινόμενα μη εφαρμογής ή ελλιπούς εφαρμογής των μέτρων που περιγράφονται στις προαναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια τόσο των συναδέλφων μας όσο και των οικογενειών τους, καθώς και των πολιτών γενικότερα, αδιακρίτως εθνικότητας και κοινωνικής ομάδας.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται σε κάποια Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης να μην τοποθετούνται οικίσκοι που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι εξέτασης μεταναστών, ενώ σε άλλα, όπως αυτά της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Χίου, να έχουν τοποθετηθεί οικίσκοι, οι οποίοι όμως είτε δεν λειτουργούν είτε υπολειτουργούν. Επίσης, παρατηρούνται ζητήματα στη διαχείριση των νεοεισερχομένων μεταναστών – προσφύγων, αφού δεν υπάρχουν χώροι για την απομόνωσή τους (καραντίνα), δεν πραγματοποιείται κανένας ιατρικός έλεγχος, ενώ οι μεταγωγές τους συνεχίζονται κανονικά.

Τέλος, διαπιστώνεται η μη παραμονή των Ρομά εντός των καταυλισμών τους, καθώς επίσης και η μη μετακίνηση των αστέγων και τοξικοεξαρτημένων ανέστιων ατόμων, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας.

Κύριοι Υπουργοί,

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι οι επικρατούσες παγκοσμίως υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό από καμία και από κανέναν πολίτη, πόσο μάλλον από τους πλέον υπεύθυνους λειτουργούς του Κράτους, και δεδομένου ότι η πολιτεία παρέτεινε για ευνόητους λόγους την ισχύ των μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, παρακαλούμε όπως δοθούν οι δέουσες εντολές και κατευθύνσεις προς τους υφισταμένους σας τόσο για την πιστή εφαρμογή των μέτρων, με ενδεχόμενη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών, όσο και για τη συνεχή εποπτεία της υλοποίησής τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .