Στη Βουλή κατατέθηκαν οι θέσεις μας για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Στη Βουλή κατατέθηκαν οι θέσεις μας για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

poasy

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 605/14/4-α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», παρουσίασε σήμερα στις αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, μετά από πρόσκλησή τους, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,  καθιστώντας σαφές ότι ο αγώνας μας για την αποκατάσταση των βλαπτικών συνεπειών του «νόμου 4387/2016», συνεχίζεται, παρά τις θετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Τον Πρόεδρο συνόδευσαν κατά την ακρόαση των Κοινωνικών φορέων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ και ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ.

Ειδικότερα, τονίσαμε ότι με την προωθούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, βελτιώνονται ορισμένες διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, αποκαθιστώντας, μέχρι ενός σημείου, τη δικαιοσύνη και ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήματος, χωρίς όμως και αυτή η μεταρρύθμιση να βάζει τέλος στα προβλήματα που γέννησε η πρόσφατη οικονομική και κοινωνική κρίση.

Γι’ αυτό απαιτούμε να γίνουν διορθώσεις και συμπληρώσεις που αφορούν την ανταποδοτική σύνταξη, τις διατάξεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για το δικαίωμα μερίσματος σε χήρες/χήρους και ορφανά, τη μετονομασία του Τμήματος Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και την εσφαλμένη αποτύπωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Ακολούθως, υπήρξε επικοινωνία με την Ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την οποία μας τονίστηκε ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποτελούν προτάσεις των στελεχών των εμπλεκόμενων Υπουργείων, και ως τέτοιες, εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου.

Ως Ομοσπονδία, λυπούμαστε γι’ αυτήν την εξέλιξη, καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης των θέσεών μας και εμμένουμε στο πλαίσιο του διαλόγου και της ορθής νομοθέτησης, ώστε οι αρμόδιοι συντάκτες του σχεδίου νόμου, να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις μας και να τις εντάξουν στο σύνολό τους στον κορμό του νομοσχεδίου που θα προωθηθεί τελικώς στην Ολομέλεια της Βουλής.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .