Με παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. επιλύεται το ζήτημα των αποσπασμένων συναδέλφων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Με παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. επιλύεται το ζήτημα των αποσπασμένων συναδέλφων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

poasy

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 503/2/9

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά από τις παρεμβάσεις του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις προκαταβολές των αποσπασμένων συναδέλφων μας για στελέχωση Διμοιριών Υποστήριξης σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 1647/19/2708282 από 18-12-2019 διαταγή του κ. Αρχηγού ενισχύθηκαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Σάμου, Χίου και Β΄ Δωδεκανήσου (Κως και Λέρος) με αστυνομικό προσωπικό από 1-1-2020 έως 31-3-2020, για την παροχή ασφάλειας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω της στελέχωσης των Διμοιριών Υποστήριξής τους, με δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις – Εθνικό Πρόγραμμα 2014 - 2020.

Όμως, λόγω των επιπρόσθετων και μη προγραμματισμένων αναγκών, καθώς και της μη επάρκειας άμεσων πιστώσεων αρχές του έτους, τα ποσά που πιστώθηκαν ως προκαταβολές στους εν λόγω αποσπασμένους συναδέλφους μας υπολείπονταν των προβλεπομένων, κατά 25% περίπου. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ομοσπονδία μας, τάχιστα, διαμαρτυρήθηκε για το προαναφερόμενο πρόβλημα και ζήτησε από την Ηγεσία να δώσει λύση στο ζήτημα αυτό. Αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων που ασκήθηκαν από μέρους μας, ήταν να πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα σύσκεψη των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με πρωτοβουλία του κ. Αρχηγού και να αποφασιστεί η άμεση χορήγηση επιπλέον ποσού, ύψους 1.000 €, σε έκαστο συνάδελφο, ως διαφορά για το υπολειπόμενο ποσό της προκαταβολής, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα οικονομικής φύσεως σε αυτούς.

Η Ομοσπονδία μας, αναγνωρίζει το δύσκολο έργο της διαχείρισης των πιστώσεων για τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές και έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών καθώς και άλλα προβλήματα, πλην όμως είναι παρούσα για να διασφαλίζει τα συμφέροντα του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσωπεί και των οικογενειών τους, μη επιτρέποντας παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις που έχει η Ηγεσία έναντι αυτών.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .